Priser

Gjeldene priser fra 1.januar 2022

Våre priser

Firma, forsikring og idrettslag har priser etter egen avtale.

Fredrikstad kommune og Sykehuset i Østfold egen rabatt – ta kontakt.

Behandlinger

  • Naprapatbehandling 1.gang og 60 min 740,-
  • Naprapatbehandling 45 min 645,-
  • Naprapatbehandling m/trykkbølge 760,-
  • Akutt/sen (etter kl.16.30) naprapattime 800,-
  • Trykkbølgebehandling (uten naprapatbehandling) 735,-

Produkter

  • Linnex stift 350,-
  • Ice Therapy Gel 100,-
  • Superfeet såler 700,-
  • Superfeet halvsåle 700,-

Har du behov for en time?

Vi tar deg i mot med kort ventetid!